Ovisi u čijim je rukama.

duhovne priče


Košarkaška lopta u mojim 
rukama vrijedi oko $19.
Košarkaška lopta 
u rukama Michaela 
Jordana vrijedi 
oko $33 milijuna.
Ovisi u čijim se rukama nalazi.

Bejzbol lopta u mojim rukama vrijedi oko $6.
Bejzbol lopta u rukama Mark McGuire vrijedi oko $19 milijuna.
Oavisi u čijim rukama se nalazi. 


Teniski reket u mojim rukama je beskoristan.
Teniski reket u rukama Venus Williamsa je
šampionski.
Ovisi u čijim rukama se nalazi.

Štap u mojim rukama 
će otjerati divlje životinje.
Štap u Mojsijevim rukama 
će otvoriti put kroz more.
Ovisi u čijim rukama se nalazi.

Praćka u mojim rukama je dječija 
igračka.
Praćka u Davidovim rukama je moćno 
oružje.
Ovisi u čijim je rukama.

Dvije ribe i pet kruščića u mojim rukama jesu par sendviča sa ribom.
Dvije ribe i pet kruhčića u Božijim rukama će nahraniti tisuće.
Ovisi u čijim su rukama.

Čavli u mojim rukama mogu napravit 
kućicu za ptice.
Čavli u rukama Gospoda Isusa Krista 
donose spasenje za cijeli svijet.
Ovisi u čijim su rukama.

Kao što možete primjetiti doista 
ovisi u čijim rukama se stvari nalaze.
Zato predajte svoje brige, strahove, nade, 
snove, vašu obitelj i vaše odnose u Božje
ruke zato što stvarno ovisi u čijim se 
rukama nalaze.