Istina i laž - duhovna priča


Razgovarale su istina i laž, pa je laž rekla:

''Ja imam uzdignutiju glavu od tebe!''

Istina joj odgovori: ''A ja sam postojanija od tebe!''

Laž će opet: ''Ja sam snažnija od tebe!''

Istina će na to: ''A ja sam dugovječnija i trajnija od tebe!''

Laž ponovo reče: ''Sa mnom su jaki i bogati!''

Istina joj odgovori: I isto tako Mi učinimo da u svakom gradu velikani postanu grešnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju.''

Laž tada reče: ''Ja te mogu ovog trenutka ubiti ako hoću!''

Istina joj ponosno odgovori: ''Međutim, moji potomci će kad-tad tebe ubiti.''

Prepustimo u Božje ruke sve laži,nastranosti , krive nauke i hrabro s vjerom prihvatimo i prionimo uz Svetu providnost Oca našega,kad tad Božje svjetlo probije u noć i tamu svijeta,jer zaklela se zemlja raju da ništa neće ostati sakriveno.